Metsästysseura

Paisjärven Eränkävijät koostuvat joko kylällämme asuvista tai sieltä maata omistavista henkilöjäsenistä. Meille on ollut selvä, että kaikki jäsenkriteerit täyttävät pääsevät seuran jäseniksi pienin kuluin ja liittymismaksu on ollut nimellinen, niin varsinaisilla jäsenillä kuin kannatusjäsenilläkin. Meillä ei ole eri jäsen kategorioita. Tällä toiminnalla pyrimme seuran ja kyläyhdistysjaoksen kannalta lopputulokseen, jossa kaikki jäsenet ovat samanarvoisia ja kaikki työskentelevät kylän hyvinvoinnin puolesta.

Seuran perustamiskokous pidettiin 2011 huhtikuussa ja koolla olikin varsin paljon kyläläisiä joita kyläyhdistyspohjainen toiminta kiinnosti. Liityimme vuonna 2012 myös Suomen Metsästäjäliiton jäsenseuraksi. Seurallamme on 3000 hehtaaria metsästysmaita ja lähes saman verran vesialueita käytössä, koska vastaamme myös oman vesiosakaskunnan alueella tapahtuvasta metsästyksestä ja riistanhoidosta Vesilinnustuslupia ei ole kuitenkaan viimevuosina kirjoitettu, koska haluamme panostaa vesialueiden riistanhoitoon ja saada kannat nousuun.

Haluamme kehittää alueillamme metsästystä kestävällä pohjalla. Riistanhoito ja luonnonsuojelu ovat seuramme johtavia arvoja. Suojelulliset kehityshankkeet ovat joustavasti toteutettavissa, koska Eränkävijöiden jäsenet ovat paikallisia toimijoita ja kyläläisiä. Vuosien saatossa on toteutettu aluevaihtoja sekä alueiden myyntiä Metsähallitukselle, joiden tarkoituksena on ollut lujittaa valtion suojelualueen monimuotoisuutta. Ilahduttavaa on myös maanomistajien kiinnostus yksityisiin, vapaaehtoisiin suojelualueisiin.